เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 1/2563

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitterการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยครั้งที่ 1/2563
วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter