เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitterวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติจากคุณยงยุทธ บ่อแก้ว คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร นั้น

   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter