เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ประชุมการเขียนข้อเสนอโครงการชุมชนไม้มีค่า (ทุนวิจัยภายนอก วช.)

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitterเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 62 เวลา 10.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดประชุมการเขียนข้อเสนอโครงการชุมชนไม้มีค่า (ทุนวิจัยภายนอก วช.) ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของการเขียนข้อเสนอโครงการดังกล่าว ให้กับนักวิจัยที่สนใจ

   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter