เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   
กรอง
แสดง # 
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2565 15 มิถุนายน 2565 41
การประชุมภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 19 พฤษภาคม 2565 74
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 1/2565 06 พฤษภาคม 2565 82
การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 13 ธันวาคม 2564 112
การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2565 17 มกราคม 2565 141
การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2564 15 กรกฎาคม 2564 232
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2564 03 กรกฎาคม 2564 296
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 1/2563 09 มกราคม 2563 613
ประชุมกรรมการประจำ สวพ. 2/2562 16 ธันวาคม 2562 453
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 30 กรกฎาคม 2562 574
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter
   
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นการยอมรับใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และเว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้-Cookies เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับท่าน
โดยขอให้ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ หากไม่ให้ความยินยอม ท่านยังเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ต่อไป
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่   นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล   นโยบายการใช้คุกกี้