เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การขึ้นทะเบียนงานทรัพย์สินทางปัญญา "เพลงระบำเก็บใบยา"

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
1 650623144200

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนงานทรัพย์สินทางปัญญา

ประเภทงาน :  ดนตรีกรรม
ชื่อผลงาน : เพลงระบำเก็บใบยา
เลขที่ลิขสิทธิ์ : ด.286375
ออกให้ ณ วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ปาริชาติ​ ลาจัน​นนท์​ คณาจารย์​และนักศึกษา​
สาขาวิชา​นาฏศิลป์​และศิลปะ​การแสดง​ คณะมนุษย​ศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​
ร่วมกับ สำนัก​ศิลปะ​และ​วัฒนธรร​ม มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​เพชรบูรณ์

qr code650623144700

01 2650623144800
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter