เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การขึ้นทะเบียนงานทรัพย์สินทางปัญญา ผลงาน Choosing and Using Statistics by Anuwat Koonkaew โดย รศ.ดร. อนุวัติ คูณแก้ว

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
25650623112800


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนงานทรัพย์สินทางปัญญา

ประเภทงาน : วรรณกรรม    ลักษณะงาน : โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชื่อผลงาน : Choosing and Using Statistics by Anuwat Koonkaew

รองศาสตราจารย์ ดร. อนุวัติ คูณแก้ว
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

เลขที่ลิขสิทธิ์ : ว1. 009812
ออกให้ ณ วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ผลงาน
http://anuwatkoon.com/stat/

S 2449544

25650623112800 2

   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter