เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

สวพ. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกกัญชากัญชงคุณภาพสูง ณ จังหวัดสกลนคร

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

รศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผอ.สวพ. และ ผศ.ดร.นุชจรี สิงห์พันธุ์ ประธานหลักสูตรฯ เกษตรศาสตร์ ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกกัญชากัญชงคุณภาพสูง เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการการปลูกกัญชากัญชงเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมการผลิตกัญชงสู่การเป็นพืชเศรฐกิจใหม่” ระหว่าง 17-19 มิ.ย. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter