เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

สวพ. จัดโครงการอบรมการจัดการความรู้ (KM) “การเพิ่มทักษะการประชุมและการใช้โปรแกรมสำนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 65 เวลา 08.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา(สวพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย รศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.สนธยา วันชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหาร และบุคลากร ของสวพ. ทุกท่าน ได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมการจัดการความรู้ (KM) “การเพิ่มทักษะการประชุมและการใช้โปรแกรมสำนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 205 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและเพิ่มทักษะในการประชุมและการใช้โปรแกรมสำนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น

โดยได้รับเกียรติจาก นางวรรณภัส ปราบพาลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ นายชัยมงคล แก้วสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายหรรษธร ขวัญหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในการบริหารจัดการระบบการประชุมและการใช้โปรแกรมสำนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter
   
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นการยอมรับใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และเว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้-Cookies เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับท่าน
โดยขอให้ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ หากไม่ให้ความยินยอม ท่านยังเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ต่อไป
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่   นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล   นโยบายการใช้คุกกี้