เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

มน. เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2565

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
274139914 6937866926254578 267901549341697891 nโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม
- เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนางานวิจัยในระดับที่สูงขึ้นในฐานะนักวิจัยอาชีพ และสามารถนำองค์ความรู้ใหม่จากการทำงานมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
- เพื่อทำการศึกษาหรือหาหัวข้อปัญหา หรือวิเคราะห์โจทย์แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นในสถานประกอบการ

สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 มี.ค.65

ดาวห์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่
https://shorturl.asia/DLtOR

ผู้ประสานงาน : คุณเพิ่มพร ยังแช่ม (ผึ้ง) 055-968759

   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter
   
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นการยอมรับใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และเว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้-Cookies เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับท่าน
โดยขอให้ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ หากไม่ให้ความยินยอม ท่านยังเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ต่อไป
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่   นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล   นโยบายการใช้คุกกี้