เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การปลูกผักอินทรีย์ในระบบโรงเรือน ณ บ้านคลองสีฟัน ตำบลลานบ่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยรองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตรจารย์ดร.ปิยะวัน เพชรหมี รองฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ และบุคลากร ได้ดำเนินการจัดโครงการงานสืบสานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้กิจกรรมการปลูกผักอินทรีย์ในระบบโรงเรือน ณ บ้านคลองสีฟัน ตำบลลานบ่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย เป็นวิทยากรบรรยายการดำเนินชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิทยากรจากปราชญ์ชาวบ้านนายชัยสิทธิ์ แนวน้อย ได้มาบรรยายการปลูกผักอินทรีย์ด้วยระบบโรงเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือนเป็นการลดครองชีพและสามารถนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน พร้อมทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ให้กับชุมชน และผู้ที่สนใจทั่วไป


   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter
   
การเข้าใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นการยอมรับใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และเว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้-Cookies เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับท่าน
โดยขอให้ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ หากไม่ให้ความยินยอม ท่านยังเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ต่อไป
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่   นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล   นโยบายการใช้คุกกี้