เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
272328644 883409135667769 8416508181049747715 n

เปิดรับสมัครแล้วววว !!! Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2565

เปิดรับครั้งที่ 1 ถึงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565
เปิดรับครั้งที่ 2 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) สนับสนุนวงเงินงบประมาณโครงการไม่เกิน 500,000 บาท

โดยมีค่าตอบแทนสำหรับ อาจารย์ /นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา วงเงินไม่เกิน 150,000 บาท

สามารถดาวน์โหลด เอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Voa76Mwb3c8CxiWHKclx8vAYl-02vD8A

คำแนะนำการเขียน ข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย ในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานส่งเสริมบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
(055) 416601 #1918 / 087-3163705 (ออย)
https://www.facebook.com/talenturu/   

 
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter