เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

สวพ. ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับ การขึ้นทะเบียนงานทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ลิขสิทธิ์ ว.046893

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
650125133500

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ได้รับ การขึ้นทะเบียนงานทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน งานนิพนธ์
ชื่อผลงาน “อัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองไทหล่ม”
เลขที่ลิขสิทธิ์ ว.046893 
ออกให้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564


046893


046893 1
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter