เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการและการบริหารจัดการงานวิจัยร่วมกับชุมชนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่-กลาง (CMR)

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
641201 101600 700


ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการและการบริหารจัดการงานวิจัยร่วมกับชุมชนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่-กลาง (CMR) ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีชมภู และห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการและการบริหารจัดการงานวิจัยร่วมกับชุมชนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่-กลาง

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอเรียนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ที่  https://bit.ly/PCRU-CMR  หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นี้ 
regis bit.ly PCRU CMR 100


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 056-717141, 083-212-2666 
- เข้ากลุ่ม Line Openchat สำหรับโครงการฯ  :: https://line.me/ti/g2/Up8nihP7hy4bP_53ZjfvTGssjy9jyptyk32Z-g?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default 
Line Openchat PCRU CMR 


หมายเหตุ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประเภทคณาจารย์นักวิจัยของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร (เครือข่าย C) คณาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และบุคคลทั่วไป ต้องดำเนินการแนบไฟล์เอกสารข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) โดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ ได้ที่ https://docs.google.com/document/d/1-QiIKzVan-48eiO65Z5MXJ3s75NXZj1p  

2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทุกท่าน จะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ

3. ห้องการอบรมสำหรับการเข้าร่วมแบบออนไลน์ 
     - การเสวนา หัวข้อ การบริหารจัดการงานวิจัยและการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
     - กลุ่มที่ 1 การสร้างข้อเสนอโครงการวิจัยการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร
     - https://meet.google.com/jwn-syjk-pva
1. jwn syjk pva 200
     - กลุ่มที่ 2 การสร้างข้อเสนอโครงการวิจัยการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
     - https://meet.google.com/ksq-tztx-icy
2. ksq tztx icy 200

4. เอกสารประกอบการอบรมฯ สามารถดาวน์ฺโหลดได้ที่
     - https://bit.ly/3dTpco4 
1. bit.ly 3dTpco4 200

เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (PCRU-CMR-Schedule.pdf)1. กำหนดการโครงการ101
Download this file (QR-Code.pdf)2. รวม QR-Code26
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter