เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

“สร้างชื่อ ม. อีกครั้ง…สร้างประวัติศาสตร์ 2 ปี ซ้อน” รางวัล Silver Award Thailand Research Expo 2021 Award.

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter“สร้างชื่อ ม. อีกครั้ง…สร้างประวัติศาสตร์ 2 ปี ซ้อน” รางวัล Silver Award Thailand Research Expo 2021 Award. จาก 163 หน่วยงานเข้าประกวด

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (รศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง, ผศ.ดร.ธีรภัทร กิจจารักษ์, ผศ.ดร.ปิยะวัน เพชรหมี, อ.ดร.พุทธสุดา หนุดหละ, อ.ศุภ์ธเนศ ยมสีดา และบุคลากร สวพ.) เข้าประกวดในผลงาน เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในการประกอบธุรกิจโรงแรมสถานที่พักและการใช้ประโยชน์ในที่ดินกรณีศึกษา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ใน“มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter