เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2563-2565 (ทบทวน พ.ศ. 2564)

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 64 สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) นำโดย ผศ.สนธยา วันชัย รองผ.อ. ฝ่ายบริหาร และหน่วยนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของ สวพ. ได้ร่วมกันทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2563-2565 (ทบทวน พ.ศ. 2564) ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter