เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมภาคเหนือตอนล่าง

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำฝน เบ้าทองคำ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวัน เพชรหมี ได้เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องชัยนาท ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter