เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การประชุมเตรียมความพร้อม เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน”มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร กิจจารักษ์ อาจารย์ ดร.พุทธสุดา หนุดหละ และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ปรึกษาหารือนำผลงานวิจัยและรูปแบบการจัดนิทรรศการ ในงาน”มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ในวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนซันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter