เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

สวพ. ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย 2563

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย นั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมประชุมชี้แจง การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมน้อยสีปัอ มหาวิทยาลัยราขภัฏเพชรบูรณ์


เอกสารแนบประกอบการประชุมชี้แจง

Download this file (610903-1. Concept Proposal แผนบู63.docx) 1. Concept Proposal สำหรับแผนบูรณาการ
Download this file (610903-2. Concept โครงการ.docx) 2. Concept Proposal สำหรับโครงการ (ชุดโครงการ หรือโครงการวิจัย)
Download this file (610903-3. (ร่าง) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมฯ 2563.pdf) 3. (ร่าง) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมฯ 2563
Download this file (610904-4. (ร่าง)Timeline สาหรับการจัดทางบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2563 .pd) 4. (ร่าง)Timeline สาหรับการจัดทางบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2563
Download this file (PPT บรรยาย กรอบการวิจัย วันที่ 30 ส.ค. 61.pdf) 5. PPT บรรยาย กรอบการวิจัย วันที่ 30 ส.ค. 61 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง

เอกสารอื่น ๆ (วช.)
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SxJjrZnDtCw2lS2SHExbqimy3KFK-Qx1 (ร่าง) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


610903 3. ราง แผนงานบรณาการวจยและนวตกรรมฯ 2563 Page 1610903 3. ราง แผนงานบรณาการวจยและนวตกรรมฯ 2563 Page 2

(ร่าง)Timeline สาหรับการจัดทางบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2563


610904 4. รางTimeline สาหรบการจดทางบประมาณบรณาการวจยและนวตกรรม 2563 Page 1610904 4. รางTimeline สาหรบการจดทางบประมาณบรณาการวจยและนวตกรรม 2563 Page 2
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กุมภาพันธ์ 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
   
rspg
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey