เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ขั้นตอนการยืนยันการรับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน 2562

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีกำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดินพ.ศ. 2562 นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการพิจารณาและจัดสรรงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอแจ้งบุคลากรที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัยดังกล่าว ดำเนินการดังนี้

     1. ให้นักวิจัยยืนยันการรับทุนอุดหนุนงานวิจัยในแบบยืนยันการรับทุนอุดหนุนงานวิจัย
          1.1 กรณีชุดโครงการให้นักวิจัยยืนยันการรับทุนอุดหนุนงานวิจัย ตามเอกสารแนบ 2
          1.2 กรณีเป็นโครงการเดี่ยวใช้ยืนยันการรับทุนอุดหนุนงานวิจัย ตามเอกสารแนบ 3
     2. ให้นักวิจัยปรับข้อเสนอโครงการวิจัยและงบประมาณตามที่ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยใช้แบบฟอร์ม ว-001ช และ ว-001ด โครงการวิจัยละ 2 ชุด

ให้คณะรวบรวมแบบยืนยันการรับทุนอุดหนุนงานวิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยจำนวนโครงการละ 2 ชุด ส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 


   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กุมภาพันธ์ 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
   
rspg
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey