เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การรายงานความก้าวหน้าทุนอุดหนุนงานวิจัย ประเภทงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 2561

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


ตามที่ นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บัดนี้ถึงกำหนดเวลาที่นักวิจัยต้องรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

     1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัยสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัยสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     3. แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานวิจัยและทำเบิกจ่ายเงินวิจัยงวดที่ 2 ต่อไป จึงขอแจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยดังกล่าว รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยตามแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานความก้าวหน้าได้ที่นี้ และให้ส่งแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 ชุดต่อ 1 โครงการ ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561


เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (0-25610706131000.doc)0-แบบรายงานความก้าวหน้า 6192
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กุมภาพันธ์ 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
   
rspg
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey