เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

สวพ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedInตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาองค์กร แห่งการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 103 อาคารวิทยบริการ 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานงานด้านงานวิจัย/นักวิจัย เข้าใจกระบวนการทำงาน สามารถบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ดังรายละเอียดโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

โครงการฯ ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน ในการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประสานงานด้านงานวิจัยระดับหน่วยงาน การติดตามและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัย จึงขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 
 
เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (610622150800.pdf)รายละเอียดโครงการ45
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กุมภาพันธ์ 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
   
rspg
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey