เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การจัดทำบันทึกข้อตกลง ทุนวิจัยโดยใช้เงินงบประมาณส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


ตามที่ บุคลากรภายในหน่วยงานของท่านได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขออนุมัติทุนวิจัยโดยใช้เงินงบประมาณส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แล้วนั้น

บัดนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติทุนวิจัยโดยใช้เงินงบประมาณส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งประกาศทุนอุดหนุนงานวิจัยดังกล่าวและขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งบุคลากรดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลง โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามรายการด้านล่างนี้ และส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 

เอกสารประกอบการทำบันทึกข้อตกลงทุนวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลำดับ
เอกสาร จำนวน
1
 บันทึกข้อตกลง (คณบดีต้นสังกัดลงนามเป็นพยาน) 2 ชุด
2
 ตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลสำเร็จของโครงการ 2 แผ่น
3
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติทุนวิจัยสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2 ชุด
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กุมภาพันธ์ 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
   
rspg
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey