เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การขอขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


อ้างถึง การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2561วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีมติให้นักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภทงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ยังดำเนินโครงการวิจัยไม่แล้วเสร็จสามารถขอขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัยจากวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2561 ได้นั้น

ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอแจ้งนักวิจัยที่ได้ดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ดำเนินการจัดทำบันทึกขออนุญาตขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมจัดทำแบบรายงานผลความก้าวหน้าโครงการวิจัย เพื่อประกอบการพิจารณาขยายเวลาทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แบบ วจ 005

โดยให้หน่วยงานรวบรวมส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2561
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กุมภาพันธ์ 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
   
rspg
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey