เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

แจ้งกำหนดการและขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปี 2561

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


ตามที่ นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บัดนี้ถึงกำหนดเวลาที่นักวิจัยต้องรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการวิจัย นั้น

เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัยและเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนงานวิจัยงวดที่ 2 ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

     1. รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยตามแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (เอกสารแนบ 2)
     2. ให้นักวิจัยรายงานผลการดำเนินงานวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)

โดยให้หน่วยงานรวบรวมแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุดต่อ 1 โครงการและส่งไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 27 เมษายน 2561
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กุมภาพันธ์ 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
   
rspg
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey