เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

สวพ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานจริยธรรมการวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานจริยธรรมการวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 160 ที่นั่ง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม พร้อมทั้งคณาจารย์ และนักวิจัยสามารถเขียนแบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วนาวัลย์ ดาตี้ และผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 056-717141 ต่อ 1932
เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (25610228104900.pdf)กำหนดการโครงการ72
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กุมภาพันธ์ 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
   
rspg
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey