เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

สวพ.มรภ.พช. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานวิจัย ทุนอุดหนุนงานวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับทุนอุดหนุน งานวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำประกาศทุนอุดหนุนงานวิจัยฯ จัดส่งไปยังท่านแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเชิญคณาจารย์ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ดังรายชื่อตามประกาศฯ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการวิจัยเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานวิจัย ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กุมภาพันธ์ 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
   
rspg
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey