เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การรายงานผลการดำเนินงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบประเมินผลงานวิจัย (NRMS-Research evaluation)

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


อ้างถึง หนังสือเลขที่ วช 0004 / ว 9520 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ข้อที่ 2 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอแจ้งคณาจารย์ที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 ให้รายงานผลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบประเมินผลงานวิจัย (NRMS – Research evaluation) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 (สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบฯ ได้จากหน้าเวบไซต์ระบบ NRMS) โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
 
เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (nrms004-9520.pdf)1. nrms004-9520190
Download this file (M-Research evaluation.pdf)2. M-Research evaluation194
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กุมภาพันธ์ 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
   
rspg
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey