เข้าสู่ระบบ
 

ทุนอุดหนุนการวิจัย  

   
   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

การรายงานผลการดำเนินงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบประเมินผลงานวิจัย (NRMS-Research evaluation)

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


อ้างถึง หนังสือเลขที่ วช 0004 / ว 9520 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ข้อที่ 2 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอแจ้งคณาจารย์ที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 ให้รายงานผลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบประเมินผลงานวิจัย (NRMS – Research evaluation) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 (สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบฯ ได้จากหน้าเวบไซต์ระบบ NRMS) โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
 
เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (nrms004-9520.pdf)1. nrms004-952070
Download this file (M-Research evaluation.pdf)2. M-Research evaluation94
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กุมภาพันธ์ 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
   
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey