เข้าสู่ระบบ
 
   

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

โครงการฝึกอบรม เรื่องหลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม เรื่องหลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนางานวิจัยให้ได้มาตรฐาน

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ ร่วมโครงการดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนาวัลย์ ดาตี้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครื่อข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้


เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (600724095000.pdf)1. กำหนดการโครงการ122
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
มกราคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   
rspg
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey