เข้าสู่ระบบ
 
   

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

มหกรรมงานบริการวิชาการแก่สังคม "โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน"

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
25600707154000

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดมหกรรมงานบริการวิชาการแก่สังคม "โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยภายในงานพบกับ
     1. กิจกรรม “ต่อยอดต้นกล้า ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต” โดยคณะวิทยาการจัดการ
     2. กิจกรรม “การฝึกปฏิบัติการเย็บกระเป๋า โดยคณะครุศาสตร์”
     3. กิจกรรม “การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยมูลไส้เดือน” โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     4. กิจกรรม “การทำขนมเพื่อการจัดเลี้ยงและประกอบอาชีพ” โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     5. กิจกรรม “เปิดประตูสู่ภาษาและวัฒนธรรม” โดยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
     6. กิจกรรม “Science For Life 4.0” โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (25600707162100.pdf)รายละเอียดกำหนดการ266
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
มกราคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   
rspg
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey