เข้าสู่ระบบ
 

ทุนอุดหนุนการวิจัย  

   
   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

มหกรรมงานบริการวิชาการแก่สังคม "โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน"

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
25600707154000

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดมหกรรมงานบริการวิชาการแก่สังคม "โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยภายในงานพบกับ
     1. กิจกรรม “ต่อยอดต้นกล้า ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต” โดยคณะวิทยาการจัดการ
     2. กิจกรรม “การฝึกปฏิบัติการเย็บกระเป๋า โดยคณะครุศาสตร์”
     3. กิจกรรม “การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยมูลไส้เดือน” โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     4. กิจกรรม “การทำขนมเพื่อการจัดเลี้ยงและประกอบอาชีพ” โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     5. กิจกรรม “เปิดประตูสู่ภาษาและวัฒนธรรม” โดยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
     6. กิจกรรม “Science For Life 4.0” โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (25600707162100.pdf)รายละเอียดกำหนดการ127
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กุมภาพันธ์ 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
   
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey