เข้าสู่ระบบ
 

ทุนอุดหนุนการวิจัย  

   
   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
1. 600707 3x2 Custom

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมหมื่นจง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ และผลักดันให้นักวิจัยมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติต่อไป 


โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระชัย สายจันทา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความวิจัยฯ ด้านสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความวิจัยฯ ด้านสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กุมภาพันธ์ 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
   
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey