เข้าสู่ระบบ
 
   

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
1. 600707 3x2 Custom

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมหมื่นจง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ และผลักดันให้นักวิจัยมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติต่อไป 


โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระชัย สายจันทา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความวิจัยฯ ด้านสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความวิจัยฯ ด้านสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
มกราคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   
rspg
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey