เข้าสู่ระบบ
 
   

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

สวพ. เปิดรับสมัครนักวิจัยเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (สวพ.) มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานและเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยให้มีความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนต่อชุมชนและสังคม

ดังนั้น สวพ. จึงเปิดรับสมัครนักวิจัยเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยงาน/คณะของท่าน ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560  

เงื่อนไขและวิธีการสมัคร
     1. ผู้สมัครต้องศึกษาหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559
     2. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลด “แบบเสนอประวัติและผลงานวิจัยของนักวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณา คัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559”
     3. จัดส่ง “แบบเสนอประวัติและผลงานวิจัยของนักวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559” และ “เอกสารประกอบผลงานฯ” โดยคณะเป็นผู้รวบรวมและนำมาส่งที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่กำหนด (หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณารางวัลฯ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 056-717-141 ต่อ 1915 (คุณชุติมา)

   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
มกราคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   
rspg
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey