เข้าสู่ระบบ
 
   

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

โครงการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

     ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชกัฎเพชรบูรณ์ มีกำหนดจัดโครงการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ในระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู นักเรียน สามารถ ลงมือปฏิบัติโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้เป็นสื่อเพื่อการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กเกิดทฤษฎีจากการเรียนรู้และเกิดทักษะจากการปฏิบัติ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในชุมชนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามุ่งเน้นให้ทุกคนในสังคมได้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์อย่างสูงสุดของแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งถือเป็นทฤษฎี ที่สามารถทำให้คนในชุมชนมีชีวิตที่มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงและมีความสุขอย่างยั่งยืนได้ตลอดไป

     ภายในโครงการฯ มีการบรรยายสาธิตกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กิจกรรมการทำอาหารสำหรับเลี้ยงหมูหลุม กิจกรรมการแปรรูปและถนอมอาหารจากผลผลิตเห็ดนางฟ้า กิจกรรมการเพาะเลี้ยงและขยายพันธ์กบ และกิจกรรมการผลิตอาหารสัตว์น้ำ เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยพงศ์ บางใบ อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร อาจารย์จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว อาจารย์พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์ตรีชฎา อุทัยดา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการบรรยายให้ความรู้และสาธิตการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
มกราคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   
rspg
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey