เข้าสู่ระบบ
 

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

โครงการการบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) "รูปแบบการเขียนหนังสือราชการ"

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชกัฎเพชรบูรณ์ มีกำหนดจัดโครงการพัฒนา ระบบบริหารงานวิจัย กิจกรรมการจัดการความรู้ตามระบบ (KM) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ภายในองค์กร และนำความรู้จากภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม บุคลากร สามารถเข้าถึงได้ และสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพศึกษาภายในตัวปงชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบัน เพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 การดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ  โดยได้รับเกียรติจาก นางวาสนา  สุขประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากร

 
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กุมภาพันธ์ 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
   
rspg
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey