เข้าสู่ระบบ
 

ทุนอุดหนุนการวิจัย  

   
   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

โครงการการบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) "รูปแบบการเขียนหนังสือราชการ"

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชกัฎเพชรบูรณ์ มีกำหนดจัดโครงการพัฒนา ระบบบริหารงานวิจัย กิจกรรมการจัดการความรู้ตามระบบ (KM) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ภายในองค์กร และนำความรู้จากภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม บุคลากร สามารถเข้าถึงได้ และสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพศึกษาภายในตัวปงชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบัน เพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 การดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ  โดยได้รับเกียรติจาก นางวาสนา  สุขประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากร

 
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
กุมภาพันธ์ 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
   
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey