เข้าสู่ระบบ
 
   

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

การทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 เอกสารประกอบการทำสัญญา
ทุนอุดหนุนงานวิจัย ประเถทวิจัยสถาบัน
ลำดับ เอกสาร จำนวน
1  สัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย รองรับการใช้งาน Adobe Acrobat Reader คู่มือการใช้งานและติดตั้ง   2 ชุด 
2  ข้อกำหนดและขอบเขตของงานวิจัย (TOR) 3 ชุด
3  แผนดำเนินงานวิจัยประกอบ TOR 3 ชุด
4  แผนการใช้เงิน งวดที่ 1-3[งวดที่ 1 (40%) งวดที่ 2 (30%) งวดที่ 3 (30%)] 3 ชุด
5  รายงานการใช้เงิน งวดที่ 1 (40%) 3 ชุด
6  รายงานการใช้เงิน งวดที่ 2 (30%) 3 ชุด
7  รายงานการใช้เงิน งวดที่ 3 (30%) 3 ชุด
8  ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 1 (ไม่ต้องระบุวันเดือนปี) 1 แผ่น
9  ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 2 (ไม่ต้องระบุวันเดือนปี) 1 แผ่น
10  ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 3 (ไม่ต้องระบุวันเดือนปี) 1 แผ่น
11  ตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลสำเร็จของโครงการ 2 แผ่น
12  ประกาศทุนอุดหนุการวิจัย 3 ชุด

หมายเหตุ คณะรวบรวมเอกสารส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560

   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
ธันวาคม 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
rspg
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey