เข้าสู่ระบบ
 

ทุนอุดหนุนการวิจัย  

   
   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   
กรอง
แสดง # 
รายงานสถานภาพการปิดโครงการภายในระบบ NRMS 16 มิถุนายน 2560 43
สวพ. เปิดรับสมัครนักวิจัยเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 14 มิถุนายน 2560 68
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” 14 มิถุนายน 2560 75
โครงการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ 14 มิถุนายน 2560 35
โครงการการบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) "รูปแบบการเขียนหนังสือราชการ" 13 มิถุนายน 2560 35
การทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 06 มิถุนายน 2560 106
แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าทุนวิจัยสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 09 พฤษภาคม 2560 115
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบบริหาร จัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : ระบบ NRMS) เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2560” 27 มีนาคม 2560 193
การเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 24 มีนาคม 2560 283
สกอ. ประชาสัมพันธ์โครงการ “Promoting Innovation with Investment” 17 มีนาคม 2560 85

หมวดหมู่รอง

   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
มิถุนายน 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
   
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
570728141259
   
Survey