เข้าสู่ระบบ
 

ทุนอุดหนุนการวิจัย  

   
   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

รายละเอียดข้อมูลจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 nurrec คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานมาตรฐานและเครือข่าย กองบริหารการวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5596 8637
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
http://www.researchhuman.nu.ac.th/

ระเบียบ / ประกาศข้อมูลสำหรับผู้วิจัยแนวปฏิบัติขั้นตอนการดำเนินการยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
570728141259
   
Survey