เข้าสู่ระบบ
 

ทุนอุดหนุนการวิจัย  

   
   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 

|| ระเบียบข้อบังคับ || ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย || แบบเสนอโครงการวิจัย || การทำสัญญา || ราคากลาง || รายงานความก้าวหน้า || รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ || แบบฟอร์มอื่น ๆ || เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง || ภาคผนวก || เล่มคู่มือ ||

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)
196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900
Tel. 02-561-2445 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ระเบียบข้อบังคับประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยแบบเสนอโครงการวิจัยการทำสัญญา


ราคากลางรายงานความก้าวหน้ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบฟอร์มอื่น ๆเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างภาคผนวกเล่มคู่มือ

เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (25590920-announce-60-1 .pdf)5600-2560-ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560874
Download this file (25591109-announce-60.2-1.pdf)5600-2560-ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)448
Download this file (5600-2561-601031091617.pdf)5600-2561-ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561372
Download this file (research_medium_price_pcru-60.pdf)601127-การกำหนดอัตรากลางค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอุดหนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 2560345
Download this file (25600920161000.pdf)ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัย 2560164
Download this file (600529141700.pdf)รายละเอียดหลักฐานตามสัญญา113
Download this file (006-591125100129.docx)วจ 006-แบบฟอร์มคำสั่งพัสดุ202
Download this file (007-591125100129.doc)วจ 007-สัญญาจ้างผู้ช่วยนักวิจัย276
Download this file (008-601212162500.docx)วจ 008-ขอเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย25
Download this file (rdb-005-590808101504.docx)วจ005-บันทึกข้อความขอขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย360
Download this file (6-confirm-61.docx)แบบยืนยันการรับทุนอุดหนุนงานวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน (เพิ่มเติม) 2560246
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey