เข้าสู่ระบบ
 

ทุนอุดหนุนการวิจัย  

   
   

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

|| ระเบียบข้อบังคับ || แบบเสนอโครงการวิจัย || ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย || การทำสัญญา || ราคากลาง || รายงานความก้าวหน้า || รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ || แบบฟอร์มอื่น ๆ  || เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ||เล่มคู่มือ ||

942652 363710443756905 584221639 ndownload

ทุนอุดหนุนการวิจัยนักวิจัยหน้าใหม่


 

ระเบียบข้อบังคับ

 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย

การทำสัญญา

 

ราคากลาง

 

รายงานความก้าวหน้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 

แบบฟอร์มอื่น ๆ

 

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เล่มคู่มือ

 
   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey