เข้าสู่ระบบ
 

ทุนอุดหนุนการวิจัย  

   
   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ  

   

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทวิจัยสถาบัน

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 

|| ระเบียบข้อบังคับ || แบบเสนอโครงการ || ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย || การทำสัญญา || ราคากลาง || รายงานความก้าวหน้า ||
|| รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ || แบบฟอร์มอื่น ๆ || เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง || เล่มคู่มือ ||

942652 363710443756905 584221639 ndownload

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทวิจัยสถาบัน


ระเบียบข้อบังคับ

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย

การทำสัญญา

ราคากลาง

รายงานความก้าวหน้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

แบบฟอร์มอื่น ๆ

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

เล่มคู่มือ


   
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
journal
journal doc
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
570716150623
   
Survey