ทุนวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัว

รายละเอียด
หมวด: ข้อมูลทุนวิจัย
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2556 16:09
เขียนโดย Super User
ฮิต: 3225
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
 

|| ระเบียบข้อบังคับ || แบบเสนอโครงการวิจัย || ราคากลาง || รายงานความก้าวหน้า || รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ || แบบฟอร์มอื่น ๆ || เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง || ภาคผนวก || เล่มคู่มือ ||
ระเบียบข้อบังคับ

       ข้อบังคับ

       ประกาศ

       คำสั่งแบบเสนอโครงการวิจัย


ราคากลางรายงานความก้าวหน้ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบฟอร์มอื่น ๆเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 new
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภาคผนวกเล่มคู่มือ

เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (Private_Research_PCRU_2561-1.pdf)ประกาศทุนฯ 2561 - 610411976
Download this file (2561-system_private_research.pdf)ระบบและกลไก การดำเนินโครงการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัว774