เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

03 คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
.
    image001
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
     
 image003  image005  image007
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา วันชัย
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์วิชัย ฤกษ์ภูริทัต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติวัฒน์ พิทักษ์พล
     
 image009  image011  image013
กรรมการ
อ.ดร.อาทิตยา ขาวพราย
ผู้แทนรองคณบดี
กรรมการ
นายยศรพี ทองเจริญ
ผู้แทนบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัน เพชรหมี
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
     
image017.jpg   image019
เลขานุการ
หัวหน้าสำนักงาน
ผู้จดรายงานการประชุม
นางสาวศิรินทิพย์ ผลประเสริฐ
   
       
       
       
       
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter