เข้าสู่ระบบ

การเผยแพร่ผลงานฯ  

   

จริยธรรมการวิจัย  

   

ติดตามข้อมูลข่าวสาร  

qr code 4fdd3203b2178e8fd9ed035e1d3d7a58
qr code 5d0f6102024d14ef400a0e7f6407a096
   

งานกองทุน

รายละเอียด
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

ประกาศ


ระเบียบ


สรุปมติการประชุม


การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย


รูปแบบบทความราชภัฏเพชรบูรณ์สาร

เอกสารแนบ
FileDownloads
Download this file (25630207155248.pdf)1. หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2563 5 ก.พ. 632169
Download this file (640730-151900.pdf)2. หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564618
Download this file (1_Journal-641015.rar)630630-1_วารสาร570
Download this file (2_Present.rar)630630-2_ นำเสนอ224
Download this file (3_DIP-641015.rar)630630-3_ทรัพย์สินทางปัญญา190
Download this file (4_Private Research-641015.rar)630630-4_ทุนส่วนตัว265
Download this file (01-2551-25601012154409.pdf)ระเบียบ กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2551731
Download this file (00. Research Fund-2564.pdf)วกท.00 คู่มือ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2564)206
Download this file (Meeting-resolution-1-2562.pdf)สรุปมติการประชุม 2562-1 (620215)189
Download this file (Meeting-resolution-2-2562.pdf)สรุปมติการประชุม 2562-2 (620819)192
Download this file (Meeting-resolution-3-2562.pdf)สรุปมติการประชุม 2562-3 (621204)201
Download this file (630326155902.pdf)สรุปมติการประชุม 2563-1 (630323)201
Download this file (63-2-630713.pdf)สรุปมติการประชุม 2563-2 (630713)196
Download this file (631030144700.pdf)สรุปมติการประชุม 2563-3 (631026)161
Download this file (640112053300.pdf)สรุปมติการประชุม 2564-1 (640108)165
Download this file (640416101600.pdf)สรุปมติการประชุม 2564-2 (640407)140
Download this file (640729093800.pdf)สรุปมติการประชุม 2564-3 (640721)119
Download this file (2564-4-6410141207.pdf)สรุปมติการประชุม 2564-4 (640922)85
Download this file (2564-5-641110083700.pdf)สรุปมติการประชุม 2564-5 (641110)73
Download this file (2565-1-650311090600.pdf)สรุปมติการประชุม 2565-1 (650304)45
Download this file (Meeting-resolution-2-2565.pdf)สรุปมติการประชุม 2565-2 (650512)3
Download this file (2565-S1-650311090700.pdf)สรุปมติการประชุม 2565-S1 (650309)62
   
RDI 2564 1
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
056 - 717141
   
NRIIS 640722
DRNS 640722
rspg
journal
library
rdb
service
Ethics Researcherpng Page1-crop
Kham Sap Theknik
qa-research
   
Flag Counter