แผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข. พบนักวิจัย

รายละเอียด
หมวด: ข่าวทุนวิจัย
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565 15:28
ฮิต: 142
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
282118256 536883748065438 19981692091052082 n


แผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข. พบนักวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
รับตอบเสียงเรียกร้องจากนักวิจัย จัดการประชุมแนะนำแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยในแผนงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข. เพื่อแนะนำการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับสนับสนุนทุนวิจัย ปี 2566 แผนงาน : ดิจิทัลแพลตฟอร์ม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
เวลา 19.00 - 20.30 น.

ผ่านระบบ Zoom : https://qrco.de/bd1qxA
และ Facebook Live : https://qrco.de/bd1qpe

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/ProgramManagementUnitforCompetitiveness/posts/536888281398318