การหาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์โดยการมีส่วนร่วม;ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขัยณรงค์ ขันผนึก
การหาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์โดยการมีส่วนร่วม;ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขัยณรงค์ ขันผนึก PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2012 เวลา 15:01 น.

การหาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์โดยการมีส่วนร่วม
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขัยณรงค์ ขันผนึก

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ที่ 11 ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : (056) 717141 โทรสาร : (056) 717141
E-mail : research_pcru@hotmail.com
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.รภ.พช. © 2009-2013