รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
โดย นายเกริกไกร พงษ์สิทธิศักดิ์
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา
ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
เปิดอ่าน
181 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 45 ครั้ง