รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 28 สิงหาคม 2564
โดย นามสมโภชน์ ไพรจิยานันท์
บ้านลมหวานเขาค้อ
ต. แคมป์สน อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
เปิดอ่าน
410 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 86 ครั้ง