รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : วิจัยสถาบัน
โดย ชัยมงคล แก้วสี [สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 31 สิงหาคม 2563
โดย นางสาสศิวพร อ่อนซุ่ม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ
เปิดอ่าน
16 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 18 ครั้ง