รายละเอียดข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
โครงการวิจัย
ประเภท : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ
โดย สดุดี คำมี [คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์]
หน่วยงานที่นำประโยชน์
วันที่ 31 สิงหาคม 2562
โดย นายทวีสิน จันทสิงห์
เทสบาลเมืองหล่มสัก
ต. หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
การนำไปใช้ประโยชน์
1. การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
เปิดอ่าน
131 ครั้ง
เอกสาร
PDF ดาวน์โหลด จำนวนดาวน์โหลด : 41 ครั้ง