[การตีพิมพ์เผยแพร่] ศันสนีย์ อุตมอ่าง

#ชื่อผลงานการตีพิมพ์คะแนน#
1ปี พ.ศ. 2561 การผลิตผงไก่ย่างข้าวเบือสำเร็จรูป
  [กลุ่มสาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  [แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 8 - 9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์]
0.20