[งานวิจัย] ธรรม์ณชาติ วันแต่ง

#ปีงบฯโครงการวิจัยสัดส่วนร้อยละ
1ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย2560การวิจัยและพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล เพื่อการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวนในจังหวัดเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ] [แผนงานวิจัย]
25
2หัวหน้าโครงการ2562การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการต้านทานการสึกหรอ ของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 ในสภาวะกรดและอุณหภูมิสูงของอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 23 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
    [ประเภททุน : สนับสนุนการขอผลงานทางวิชาการ] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
3หัวหน้าโครงการ2561การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปและแม่พิมพ์ สำหรับผลิตสินค้าของที่ระลึกจังหวัดเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง] [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
    [ผู้อำนวยการแผนฯ : น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
60
4หัวหน้าโครงการ2560การหาปัจจัยที่เหมาะสมในการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล ป้องกันภัยคุกคามระดับ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐชั้นประทวน
    [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ] [ชุดโครงการวิจัยย่อย]
    [ผู้อำนวยการแผนฯ : ธรรม์ณชาติ วันแต่ง   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
60
5หัวหน้าโครงการ2559การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดละมุดเพลาหมุนวางคู่สำหรับเกษตรกรชาวสวนละมุด : กรณีศึกษาหมู่บ้านสวนละมุด ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
70
6หัวหน้าโครงการ2557การพัฒนาเครื่องทำขนมผิง
    [ประเภททุน : แหล่งทุนภายนอก] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
50
7หัวหน้าโครงการ2557การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขาม สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มสตรีก้าวหน้า ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
    [ประเภททุน : ทั่วไป] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
8หัวหน้าโครงการ2556การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้แผ่นคาร์บอนเคฟล่าร์ในงานประดับยนต์สำหรับเสื้อเกราะกันกระสุนป้องกันภัยคุกคามระดับ 3A-3
    [ประเภททุน : ทั่วไป] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
9หัวหน้าโครงการ2554เครื่องบรรจุดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา
    [ประเภททุน : ทั่วไป] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100
10หัวหน้าโครงการ2553การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการทำงานเป็นกลุ่มในการสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะให้สำเร็จ
    [ประเภททุน : การเรียนการสอน] [โครงการวิจัยเดี่ยว]
100